Record details

Title
    The cephalopod macrosystem : a historical review, the present state of knowledge, and unsolved problems. 2., Classification of nautiloid cephalopods
Other titles
    Makrosistema cefalopod : istoričeskij obzor, sovremennoje sostojanije i osnovnyje problemy. 2., Klassifikacija nautiloidnych cefalopod