Record details

Title
    CFD model modulovaného vodního paprsku
Author
    Foldyna, Josef
    Sitek, Libor
Conference
    Fluent 2004/10. : 17.06.2004-18.06.2004 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004
Pages
    s. 2/33-39
Notes
    Projekt: GA105/03/0183, GA ČR
    Překlad názvu: CFD model of modulated water jet
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    high-speed water jet
    ultrasonic modulation
Keyword
    CFD
    Model
    Modulovaného
    Paprsku
    Vodního
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou prezentovány výsledky CFD simulace rozpadu modulovaného paprsku ve vzduchu. Výsledky simulace jsou porovnány s výsledky vizualizace modulovaných paprsků, které byly získány při laboratorních experimentech. Kromě toho jsou v článku porovnány výsledky simulace dopadu modulovaného paprsku na kolmou rovnou plochu s výsledky laboratorního měření stagnační síly modulovaného paprsku.
Abstract (in english)
   In this paper, results of CFD simulation of modulated jet break-up in the air are presented. The results are compared with results of visualization of modulated jets obtained in the laboratory experiments. In addition to that, results of simulation of modulated jet impact onto flat perpendicular surface are compared with laboratory measurement of stagnation force of modulated jet.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012