Record details

Title
    Challenging applications of iterative solvers in geotechnics
Author
    Blaheta, Radim
    Byczanski, Petr
    Jakl, Ondřej
    Kohut, Roman
    Kolcun, Alexej
    Krečmer, Karel
    Starý, Jiří
Conference
    Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs (25.05.2004-28.05.2004 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs
Pages
    s. 30-33
Notes
    Projekt: GA105/02/0492, GA ČR
    Projekt: GP105/04/P036, GA ČR
    Překlad názvu: Náročné uplatnění iteračních řešičů v geotechnice
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geotechnics
    mathematical modelling
Keyword
    Applications
    Challenging
    Geotechnics
    Iterative
    Solvers
Abstract (in czech)
   V mnoha oblastech vědy a techniky lze narazit na náročné úlohy, které vyžadují použití matematického modelování. Fyzikální jevy jsou simulovány pomocí metody konečných prvků a tyto simulace vedou k vysokým výpočetním nárokům, jež se koncentrují především v řešení rozsáhlých soustav rovnic. Pro takové soustavy potřebujeme výkonné iterační řešiče.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012