Record details

Title
    Changes in chemistry of groundwater during its long-term intensive pumping from "Middle Turonian" reservoir
Other titles
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru