Record details

Title
    Changes in coal permeability in the process of deformation
Author
    Kožušníková, Alena
Conference
    Coal Geology Conference (9. : 25.06.2001-29.06.2001 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 45, 2-4
Pages
    s. 75-77
Year
    2001
Notes
    Projekt: GA105/00/0875, GA ČR
    Překlad názvu: Změny propustnosti uhlí v procesu deformace
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    gas permeability measurement
    triaxial state of stress
Keyword
    Changes
    Coal
    Deformation
    Permeability
    Process
Abstract (in czech)
   Na Ústavu geoniky AV ČR byla vyvinuta metoda měření plynopropustnosti v trojosém stavu napjatosti v triaxiální buňce KTK 100. Byla provedena série měření s cílem zjistit parametry ovlivňující propustnost. Vzorky byly testovány buď za zvyšujícího se bočního tlaku (5-50MPa) nebo konstantního bočního tlaku a se zvyšováním osového tlaku. Změny propustnosti v průběhu zatěžování byly měřeny i za mezí pevnosti.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012