Record details

Title
    Changes of grounwater levels of the Turonian aquifer in the "Certovy zdi" region in the Bohemian Cretaceous Basin on the base of a longterm monitoring
Other titles
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu