Record details

Title
    Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal analysis (TG/DTA)
Author
    Navrátilová, Zuzana
    Plevová, Eva
    Vaculíková, Lenka
Conference
    Sjezd chemických společností (58. : 04.09.06-08.09.06 : Ústí nad Labem, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Chemické listy
Pages
    Roč. 100, č. 8 (2006), s. 619-619
Notes
    Projekt: GP105/03/D079, GA ČR
    Překlad názvu: Charakterizace smíšených struktur jílových minerálů za pomoci FTIR spektroskopie a termální analýzy (TG/DTA)
    Rozsah: 1 s. : http://chemicke-listy.vscht.cz
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    FTIR spectroscopy and thermal analysis
    mixed-layer clay minerals
Keyword
    Analysis
    Characterization
    Clay
    FTIR
    Minerals
    Mixed-layer
    Spectroscopy
    TG/DTA
    Thermal
    Using
Abstract (in czech)
   Charakterizace smíšených struktur jílových minerálů za pomoci FTIR spektroskopie a termální analýzy (TG/DTA).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012