Record details

Title
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
Statement of responsibility
    Jan Jehlička
Other titles
    On inner structure of organic matter in various rock types from West-Bohemian Upper Proterozoic
Author
    Jehlička, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    s. 31-32
Subject group
    Barrandien
    břidlice černá
    metalogeneze
    metamorfóza
    organická substance
    proterozoikum
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Charakteristika
    Hmoty
    Horninových
    Organické
    Proterozoika
    Různých
    Stavu
    Strukturního
    Svrchního
    Typů
    Západočeského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012