Record details

Title
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
Statement of responsibility
    Zdeněk Losos, Jana Hladíková, Jiří Zimák
Other titles
    Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
Author
    Hladíková, Jana
    Losos, Zdeněk
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 154-156
Year
    2002
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    chemismus hornin
    flyš
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    hydrotermální podmínky
    izotopy
    karbon-spodní
    kulm
    kyslík
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    uhlík
Geographical name
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
    Oderské vrchy
Keyword
    15-31
    15-33
    15-34
    25-11
    25-12
    25-13
    Beroun
    Bruntál
    Chemické
    Hlubočky
    Hranice
    Hydrotermálních
    Izotopické
    Jeseníku
    Karbonátů
    Kulmu
    Moravský
    Nízkého
    Oderských
    Přerov
    Složení
    Vítkov
    Vrchů
    žil
Abstract (in english)
   Chemistry and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts. were studied. Isotopic compositions of carbon and oxygen from veins carbonates indicate origin by hydrotherms in Culm clastic sediments. Meteoric waters represent the dominant part of hydrothermal solutions. The studied carbonates (calcite, small part of dolomite) crystallize probably at temperatures between 100-130 °C
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012