Record details

Title
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
Author
    Litochleb, J.
    Novák, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    4-5
Pages
    s. 234-237
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA104/95/0653, GA ČR
Keyword
    Chemické
    Granát-magnetitového
    Horní
    Lázní
    Mariánských
    Silikátů
    Skarnu
    Složení
    Vsi
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012