Record details

Title
    Chemické složení světlých slíd a illitu
Other titles
    Chemical composition of white mical and illite
Author
    Kříbek, Bohdan
    Sulovský, Petr
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Thesaurus term
    white mica, illite, Rožna deposit
Keyword
    Chemické
    Illitu
    Slíd
    Složení
    Světlých
Abstract (in czech)
   Chemické složení světlých slíd a illitu na ložisku Rožná indikuje různé teploty vzniku předuranové, uranové a pouranové mineralizace.
Abstract (in english)
   Chemical composition of white mical and illite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014