Record details

Title
    Chemismus hornin vulkanoplutonického komplexu v oblasti Phan Rangu (VSR)
Statement of responsibility
    Josef Skalický
Author
    Skalický, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 1
Pages
    s. 17-20
Year
    1989
Notes
    6 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    regionální petrografie
Geographical name
    Vietnam
Keyword
    Chemismus
    Hornin
    Komplexu
    Oblasti
    Phan
    Rangu
    VSR
    Vulkanoplutonického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012