Record details

Title
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Composition of carbonates from the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 207-209
Year
    1998
Notes
    2 diagr., 2 tab., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    karbonatizace
    karbonáty
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    rudy U
    sukcese minerálů
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Čechy
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec)
Keyword
    Chemismus
    Karbonátů
    Ložiska
    Okrouhlá
    Radouň
    Uranového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012