Record details

Title
    Chemismus karbonátů z hydrotermálních žil ve variských flyšových souvrstvích Nízkého Jeseníku (Český masiv)
Other titles
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)