Record details

Title
    Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku
Author
    René, Miloš
Conference
    Moravskoslezské paleozoikum 2001 (01.02.2001 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Moravskoslezské Paleozoikum 2001
Pages
    s. 17
Notes
    Překlad názvu: Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Břidlice
    Chloritoidové
    Hrubého
    Jeseníku
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012