Record details

Title
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Statement of responsibility
    Miloš René
Author
    René, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 23
Pages
    p. 5-18
Year
    130
Notes
    1 obr., 7 diagr.
    Bibliografie na s. 16-18
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    biotit
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    granáty
    klasifikace
    krystalinikum
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    ortorula
    polymetamorfóza
    rudy U
    tavení parciální
Geographical name
    ČR-Čechy
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Keyword
    Area
    Classification
    Deposit
    Okrouhlá
    Origin
    Orthogneisses
    Radouň
    Uranium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 2. 2006
Import date
    8. 8. 2012