Record details

Title
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
Author
    Kožušníková, Alena
    Martinec, Petr
    Pešek, J.
    Valterová, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 2
Pages
    s. 109-114
Year
    1999
Notes
    Projekt: GA205/97/0307, GA ČR
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Basin
    Carboniferous
    Clasts
    Coal
    Sediments
    Silesian
    Upper
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012