Record details

Title
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
Statement of responsibility
    Dov Bahat, Peter Bankwitz, Elfriede Bankwitz, Or Bialik, Ram Weinberger
Author
    Bahat, Dov
    Bankwitz, Elfriede
    Bankwitz, Peter
    Bialik, Or
    Weinberger, Ram
Language
    anglicky
Source title - serial
    Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften
Vol./nr.
    Vol. 163, no. 4
Pages
    p. 345-359
Year
    2012
Notes
    4 obr., fot., 5 tab.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Z. Dtsch. Gesell. Geowiss.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie strukturní
    horniny magmatické
    horniny sedimentární
    klasifikace
    mechanika
    odlučnost
    plocha odlučnosti
    puklina
    puklinatost
    studie experimentální
    tektonika
    zlom
Geographical name
    Boršov nad Vltavou (České Budějovice, České Budějovice)
    Česko
    Izrael
    Mrákotín (Jihlava, Telč)
    Spojené státy americké
    země světa
Keyword
    19
    Classification
    Comparative
    Considerations
    Experimental
    Fracture
    Fracturing
    Jointing
    Mechanics
    Province
    Provinces
    Results
    Tectonofractography
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2013
Import date
    20. 3. 2014