Record details

Title
    Contribution of methods for near-surface geophysical survey for tectonics and landslides in Šlapanice town
Other titles
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích