Record details

Title
    A contribution to the tectono-magmatic history of the Moravian unit in the core of the Svratka dome
Statement of responsibility
    Václav Kachlík
Other titles
    Příspěvek k tektono-magmatickému vývoji jádra svratecké klenby moravika
Author
    Kachlík, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 49-64
Year
    1989
Notes
    6 obr., 4 fot., 1 tab. + 2
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Subject group
    analýza tektonická
    deformace
    metamorfismus
    moravikum
    svratecká klenba
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
    vulkanismus
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Morava jižní
Keyword
    Contribution
    Core
    Dome
    History
    Moravian
    Svratka
    Tectono-magmatic
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012