Record details

Title
    Cooling History of Tatric Crystaline Basement of Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians) Inferred from Apatite Fission Track and (U-Th)/He Analysis - Preliminary Results
Author
    Danišík, M.
    Dunkl, I.
    Frisch, W.
    Kadlec, Jaroslav
Conference
    Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (3.); Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (10. : 14.04.2005-17.04.2005 : Felsötárkány, Maďarsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Roč. 19, -
Pages
    s. 31-32
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Historie ochlazování tatranského krystalického jádra Nízkých Tater (západní Karpaty), odvozená z dráhy štěpení apatitu a (U-Th)/He analýz - předběžné výsledky
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Fission track and (U-TH)He dating
    thermal modeling
    Western Carpathians
Keyword
    Analysis
    Apatite
    Basement
    Carpathians
    Cooling
    Crystaline
    Fission
    History
    Inferred
    Mts
    Nízké
    Preliminary
    Results
    Tatric
    Tatry
    Track
    U-Th)/He
    Western
Abstract (in czech)
   Low-temperature thermochronology of apatites using both the fission-track (FT) and (U-Th)/He (He) methods has been used to investigate the cooling history of the Tatric crystaline basement in Nízké Tatry Mts. Thermal history modeling results based on FT and He data and constrained by geological evidence, revealed the following thermal evolution. Cooling duting Late Cretaceous to Early Paleogene (exhumination), reheating duting Middle Eocene-Oligocene (burial). Cooling since Oligocene-Miocene boundary to present-day conditions.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012