Record details

Title
    The correct author citation of the recently published name Pluteus fenzlii
Author
    Borovička, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Czech Mycology
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 1
Pages
    s. 123-124
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Správná citace autorů u nedávno publikovaného jména Pluteus fenzlii
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    botany
    Pluteus fenzlii
Keyword
    Author
    Citation
    Correct
    Fenzlii
    Name
    Pluteus
    Published
    Recently
Abstract (in czech)
   Kombinace Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol et P.-A. Moreau byla publikována o 23 dní dříve než kombinace Pluteus fenzlii (Schulzer) E. Malyszeva, a má tedy prioritu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012