Record details

Title
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
Other titles
    Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks
Author
    Čopjaková, Renata
    Pertoldová, Jaroslava
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 90, č. podzim
Pages
    10
Year
    2005
Thesaurus term
    Cr-spinels, peridotites, Moldanubian Zone, Bohemian Massif, Czech Republic
Keyword
    Cr-bohaté
    Hornin
    Moldanubika
    Spinely
    Ultramafických
Abstract (in czech)
   Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
Abstract (in english)
   Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014