Record details

Title
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
Other titles
    Cr-spinel in peridotites near Drahonín and Hrubšice
Author
    Čopjaková, Renata
    Houzar, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 1
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    chromite
    chromium
    peridotite
    serpentinite
    spinel
Keyword
    Cr-spinely
    Drahonína
    Hrubšic
    Peridotitech
Abstract (in czech)
   Složení Cr-spinelů z peridotitů od Drahonína a Hrubšicbylo studováno pomocí elektronové mikrosondy. V obou případech bylo zjištěno, že dříve popsané výskyty chromitu odpovídají pouze Cr-bohatému spinelu.
Abstract (in english)
   Composition of Cr-spinel from peridotites near Drahonín and Hrubšice was studied using electron microprobe. In both cases, spinel group minerals formerly classified as chromite were found to be Cr-rich spinels.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012