Record details

Title
    Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance
Statement of responsibility
    Péter Szafián, Frank Horváth
Author
    Horváth, Frank
    Szafián, Péter
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Vol./nr.
    Vol. 95, no. 1
Pages
    p. 50-67
Year
    2006
Notes
    14 obr.
    Bibliografie na s. 63-67
    il.
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    55
Subject group
    anomálie tíhová
    diskontinuita Mohorovičičova
    geologie hlubinná
    geologie strukturní
    hustota
    kůra zemská
    mapa gravimetrická
    model trojrozměrný
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zóna suturová
Geographical name
    ČR
    Evropa střední
Keyword
    Carpatho-Pannonian
    Crustal
    Geodynamic
    Gravity
    Insights
    Modelling
    Region
    Significance
    Structure
    Three-dimensional
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012