Record details

Title
    Cryogenic carbonates in cave environments: A review
Author
    Onac, B. P.
    Persoiu, A.
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Quaternary International
Vol./nr.
    Roč. 187, č. 1
Pages
    s. 84-96
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Kryogenní karbonáty v jeskynním prostředí: přehled dosavadních poznatků
    Rozsah: 13 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave
    cryogenic cave carbonate
    isotope fractionation
    Romania
    stable Isotopes
Keyword
    Carbonates
    Cave
    Cryogenic
    Environments
    Review
Abstract (in czech)
   Článek obashuje přehled o kryogenních karbonátech v jeskyních a interpretaci jejich izotopového složení uhlíku a kyslíku. Kryogenní karbonáty vznikají v jeskyních při mrznutí krasových vod.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012