Record details

Title
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and a genetic model
Author
    Cílek, Václav
    Hercman, H.
    Urban, J.
    Žák, K.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemical Geology
Vol./nr.
    Roč. 206, -
Pages
    s. 119-136
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/02/0449, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Kryogenní formy kalcitu z několika středoevropských jeskyní: původ, stáří a genetický model
    Rozsah: 18 s.
Subject category
    cryogenic calcite
    periglacial zone
Keyword
    Age
    Calcite
    Carbon
    Cave
    Caves
    Central
    Cryogenic
    European
    Genetic
    Model
    Several
Abstract (in czech)
   V několika jeskyních byly objeveny neobvyklé formy kalcitu, který vzniká vymrzáním z krasových roztoků v podmínkách poslední ledové doby. Nálezy indikují klimatické změny v posledních 100 tisíci letech
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012