Record details

Title
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: Age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
Other titles
    Kryogenní jeskynní kalcit z několika středoevropských jeskyní: Stáří, izotopy uhlíku a kyslíku a model vzniku
Author
    Cílek, Václav
    Hercman, H.
    Urban, J.
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Chemical Geology
Vol./nr.
    Roč. 206, č. 1-2
Pages
    18
Year
    2004
Thesaurus term
    cryogenic calcite, secondary cave calcite, speleothem
Keyword
    Age
    Calcite
    Carbon
    Cave
    Caves
    Central
    Cryogenic
    European
    Genetic
    Isotopes
    Model
    Oxygen
    Several
Abstract (in czech)
   Článek popisuje nový mechanismus vzniku jeskynního kalcitu, při mrznutí vody v jeskyních.
Abstract (in english)
   The paper descripes specific type of secondary cave carbonate (speleothem), which fors as a result of water freezing in caves.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014