Record details

Title
    Crystalochemistry of analcime
Statement of responsibility
    František Pechar
Other titles
    Krystalochemie analcimu
Author
    Pechar, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    No. 4
Pages
    s. 469-487
Year
    1989
Notes
    9 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    analcim
    krystalochemie
    krystalová struktura
    minerály
    mřížkové konstanty
    spektrometrie IR
    tektosilikáty
Keyword
    Analcime
    Crystalochemistry
Abstract (in czech)
   Na základě obsahu atomů Si, Al, Na, Ca, K, molekul H2O, velikosti mřížkových parametrů a strukturních monokrystalových dat byly vypočítány krystalochemické parametry u 12 vzorků přírodních analcimů z různých lokalit. Bylo zjištěno, že se stoupajícím poměrem Si/(Si+Al+Fe3+) roste uspořádanost struktury analcimů v řadě : trojklonná- kubická- jednoklonná- kosočtverečná- čtverečná modifikace tohoto minerálu. Vznik strukturních typů ovlivňuje také poměr Na11 (K+ /Ca++ . H2O). Zjištění o neuspořádanosti struktury potvrzuje i vypočítaná konfigurační entropie. Ze všech krystalochemických parametrů byly vypočítány korelační matice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012