Record details

Title
    Czech Republic and Slovak Republic
Statement of responsibility
    Oldrich Fejfar & Martin Sabol
Other titles
    The Fossil record of the Eurasian Neogene insectivores (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Mammalia), Part I (Variant.)
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Sabol, Martin
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta geologica
Vol./nr.
    No. spec. issue 5
Pages
    p. 51-60
Year
    2005
Notes
    Bibliografie na s. 58-60
    Zkr. název ser.: Scr. geol. (Leiden)
Classfication no.
    596
Conspectus category
    56
Subject group
    Insectivora
    krasová výplň
    lom
    maar
    Mammalia
    neogén
    podkrušnohorské pánve
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimenty karbonátové
    uhelná sloj
    Západní Karpaty
Geographical name
    Ahníkov (Chomutov)
    Cheb-Dolnice
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Františkovy Lázně (Cheb, Cheb)
    Slovensko
    Suchomasty (Beroun, Beroun)
    Tuchořice (Louny, Žatec)
Keyword
    Czech
    Republic
    Slovak
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012