Record details

Title
    A database of drillholes done on the right bank of the Odra river in Ostrava region
Other titles
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě