Record details

Title
    Database of seismic wave travel times in the Bohemian Massif
Author
    Hrubcová, Pavla
    Růžek, Bohuslav
    Zedník, Jan
Conference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (12.04.2005-13.04.2005 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 2
Pages
    s. 145-152
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Databáze šíření seismických vln v Českém masivu
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    database
    refraction seismic experiments
Keyword
    Bohemian
    Database
    Massif
    Seismic
    Times
    Travel
    Wave
Abstract (in czech)
   Na území České republiky byla v poslední době provedena řada aktivních seismických experimentů. Tyto experimenty poskytly relativně velké množství nových dat. Kromě těchto nových dat existují i data starší se srovnatelnou kvalitou. Cílem této práce bylo vytvořit homogenní databázi časů šíření ze všech dostupných experimntů, uskutečněných na území ČR digitální technologií.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013