Record details

Title
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
Author
    Chadima, Martin
    Danišík, M.
    Granger, D.
    Grygar, Tomáš
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Šlechta, Stanislav
Conference
    Národní speleologický kongres (3. : 08.10.2004-10.10.2004 : Moravský kras, Sloup, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta
Pages
    s. 30-32
Notes
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Dating of cave sediments and reconstruction of karst morphology of the Nízké Tatry Mts
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
Subject category
    dating of cave sediments
    karst morphology
    Nízké Tatry Mts.
Keyword
    Datování
    Jeskynních
    Krasové
    Morfologie
    Nízkých
    Rekonstrukce
    Sedimentů
    Tater
Abstract (in czech)
   Paleomagnetická polarita byla zjišťována u klastických a chemogenních jeskynních sedimentů v jedenácti horizontálních úrovních v rozdílných nadmořských výškách v Jánské, demänovské jeskyni a jeskyni mošica v Nízkých Tatrách. Zjištěná polarita odpovídá sedimentaci v jeskyních v průběhu epoch Brunhes, Matuyma a Gauss. Další jeskynní systém se vytvářel ve vyšších nadmořských výškách v Nízkých Tatrách. Předběžná data ukazují převážně inverzní paleomagnetickou polaritu, tudíž předpokládáme ukládání klastických sedimentů během Gilbertovy epochy.
Abstract (in english)
   The paleomagnetic polarities were measured both in clastic and chemogenic cave sediments preserved in eleven horizontal cave levels occur at different alitudes in the Jánska, Demänovská and Mošnica karst valleys in the Nízké Tatry Mts. Based on the obtained polarity data were are able to distinguish cave sediments deposited during the Brunhes, Matuyama and Gauss chrons. The stratigraphic interpretation was partly verified by U-series datings of speleothems preserved in the sedimentary sections. Except for the horizontal cave levels located in karst valleys, additional cave systems were formed at extremly high alitudes in the Nízké Tatry Mts. Preliminary data show predominantly reverse paleomagnetic orientations in fluvial activity in these caves and deposition of clastic sediments during Gilbert Chron.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012