Record details

Title
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-Wave Velocity Patterns from Mylonitic Metagabbros deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
Statement of responsibility
    Lenka Krejzlíková, Alice Tomášková, Karel Schulmann, Pavla Štípská
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Krejzlíková, Lenka
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
    Tomášková, Alice
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 51-52
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    deformace
    facie amfibolitová
    facie granulitová
    geologie regionální
    krystalinikum
    metagabro
    mylonitizace
    staroměstské krystalinikum
    západosudetská oblast
Geographical name
    ČR-Morava
    Staré Město (Šumperk)
Keyword
    Amphibolite
    Chemistry
    Conditions
    Deformation
    Deformed
    Facies
    Granulite
    Mechanisms
    Metagabbros
    Mineral
    Mylonitic
    P-Wave
    Patterns
    Velocity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012