Record details

Title
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
Statement of responsibility
    Petr Pauliš & Radek Škoda & František Novák
Other titles
    Demesmaekerite from uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Škoda, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 91
Pages
    s. 89-95
Year
    2006
Notes
    2 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    kontrola litologická
    lokalita mineralogická
    měď
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    olovo
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    rudy U
    selenáty
    složení chemické
Geographical name
    Morava (Česko)
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Demesmaekerit
    Horách
    Ložiska
    Rychlebských
    Uranového
    Zálesí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012