Record details

Title
    Dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Eichen aus Labe-Schottern
Statement of responsibility
    Hanns Hubert Leuschner, Josef Kyncl
Author
    Kyncl, Josef
    Leuschner, Hanns Hubert
Language
    německy
Source title - monograph
    Holocene flood plain of the Labe River
Pages
    s. 35-38
Notes
    3 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    botanika
    dendrochronologie
    fosilní dřevo
    holocén
    kvartér Českého masivu
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hradištko (Nymburk)
    Kluk (Nymburk)
    Kolín-Sandberg
    Ostrá (Nymburk)
Keyword
    Dendrochronologische
    Eichen
    Labe-Schottern
    Subfossilen
    Untersuchungen
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012