Record details

Title
    Depth-Recursive Tomography Along the Eger Rift Using the S01 Profile Refraction Data: Tested at the KTB Super Drilling Hole, Structural Interpretation Supported by Magnetic, Gravity and Petrophysical Data
Other titles
    Seismická tomografie podél Oherského riftu s využitím dat refrakčního profilu S01: ověřená z dat ultrahlubokého vrtu KTB, geologická interpretace doložená magnetickými, tíhovými a petrofyzikálními daty
Author
    Mlčoch, Bedřich
    Mrlina, Jan
    Novotný, Miroslav
    Růžek, Bohuslav
    Skácelová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Surveys in Geophysics
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 6
Pages
    40
Year
    2009
Thesaurus term
    Depth-recursive refraction tomography,lateral resolution,low.velocity zones,Bohemian Massif,Eger Rift,
Keyword
    Along
    Data
    Depth-Recursive
    Drilling
    Eger
    Gravity
    Hole
    Interpretation
    KTB
    Magnetic
    Petrophysical
    Profile
    Refraction
    Rift
    S01
    Structural
    Super
    Supported
    Tested
    Tomography
    Using
Abstract (in czech)
   Data z refrakčního experimentu SUDETES 2003 byly využity pro tomografii podél prosilu S01. Metodou DRTG tomografie byl získán rychlostní model s vysokým rozlišením, který umožnil interpretaci geologických jednotek Českého masívu do hloubky 15 km (např. kontakt moldanubika a tepelsko-barrandienské jednotky pod karlovarským plutonem, kontakt saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v oblasti Oherského riftu.
Abstract (in english)
   The refraction data from the SUDETES 2003 experiment were used for high-resolution tomography along the profile S01. The Depth-Recursive Tomography on Grid method enabled us to follow the relationship of major geological units of Bohemian Massif as they manifested in the obtained P-wave velocity model down 15 km (the Moldanubian and TBU contact beneath Karlovy Vary Pluton, Saxothuringian Zone and TBU contact along Eger Rift).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014