Record details

Title
    Destrukční tvary v údolí Desné vzniklé extrémními procesy a jejich vegetační poměry
Other titles
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation