Record details

Title
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
Other titles
    Detrital chromites in Culm sediments of the Drahany Uplands and their tectonic significance
Author
    Čopjaková, Renata
    Sulovský, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11, č. srpen
Pages
    5
Year
    2003
Thesaurus term
    Chromian spinel, heavy minerals, provenance, Culm Basin, Drahany Uplands, Czech Republic
Keyword
    Chromity
    Detritické
    Drahanské
    Kulmských
    Sedimentech
    Tektonický
    Vrchoviny
    Význam
Abstract (in czech)
   Článek se věnuje problematice původu detritických Cr-spinelů a asociacích těžkých minerálů z drob Drahanské vrchoviny.
Abstract (in english)
   Detrital chromites in Culm sediments of the Drahany Uplands and their tectonic significance
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014