Record details

Title
    Development of the vegetation on Úpské rašeliniště Mire in the Holocene
Other titles
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu