Record details

Title
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
Other titles
    Diachronic occurrence of Marthasterites furcatus in the Turonian sediments of the Bohemian Cretaceous Basin and Western Carpathians, Czech Republic.
Author
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, Outer Western Carpathians, Turonian, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleogeography
Keyword
    Česká
    české
    Diachronní
    Furcatus
    Karpatech
    Křídové
    Marthasterites
    Pánve
    Republika
    Sedimentech
    Turonu
    Výskyt
    Západních
Abstract (in czech)
   Diachronický výskyt M. furcatus byl zachycen v Západních Karpatech: spodní turon ve slezské jednotce, ale svrchní turon ve ždánicko-podslezské jednotce. V české křídové pánvi se M. furcatus objevuje ve svrchním turonu. Acme M. furcatus a její biostratigrafický význam v nejvyšším turonu je diskutována.
Abstract (in english)
   Diachronic occurrence of Marthasterites furcatus in the Turonian sediments of the Bohemian Cretaceous Basin and Western Carpathians, Czech Republic.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014