Record details

Title
    Diagenesis of expandable clay minerals in the East Slovakian and the Vienna basins
Other titles
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve