Record details

Title
    Diagnostika účinnosti protiotřesové prevence
Author
    Holub, Karel
    Stodulková, S.
Conference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00 (02.02.2000-03.02.2000 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference
Pages
    s. 186-191
Notes
    Překlad názvu: Diagnostics of prevention effectiveness againts the rockbursts
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Keyword
    Diagnostika
    Prevence
    Protiotřesové
    účinnosti
Abstract (in czech)
   V rámci protiotřesové prevence jsou na OKR prováděny bezvýlomové trhací práce, jejichž účinnost, hodnocená na základě empirického vztahu, diagnostikuje úspěšnost prováděné prevence. Míru účinnosti vyjadřuje pak poměr mezi vnitřní energií nálože trhaviny a energií vyprovokovaného seismického jevu.
Abstract (in english)
   As a part of the rockbursts preventative measures in mines in the Ostrava-Karviná Coal Basin, large scale torpedo blasting are carried out. Their efficiency evaluated according to the empirical formula diagnoses the successfulness of the performed prevention, the size of which is expressed as the ratio between the inner energy of the charge of explosives and the energy of the provoked seimic event.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012