Record details

Title
    Differences of radon concentrations in deeper geological basement and its Quaternary cover - a regional background for the intermediate radon index detailization (Czech Republic)
Other titles
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice