Record details

Title
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
Statement of responsibility
    Vladimír Machovič, Blanka Hemelíková
Other titles
    Untersuchung der Kohlenoxydation mit der Diffusreflexions-Ftir-Spektroskopie (Drift-Spektroskopie). Izučenije okislenija uglja s pomoščju diffuzno-refleksnoj infrakrasnoj spektroskopii s transformaciej Fur'je
Author
    Hemelíková, Blanka
    Machovič, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Č. 1(85)
Pages
    s. 11-22
Year
    1992
Notes
    3 tab.,8 diagr.,37 bibl.
    res.něm.,rus.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    chemismus hornin
    extrémní podmínky (teplotní, tlakové)
    klasifikace
    spektrometrie IR
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Coal
    Diffuse
    Fourier
    Infrared
    Oxidation
    Reflectance
    Spectroscopic
    Study
    Transform
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012