Record details

Title
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
Other titles
    Difůzí řízený vznik křemíkem nenasycených domén v kyselých granulitech Českého masívu (Variský pás střední Evropy).
Author
    Connolly, JAD
    Connolly, James A.D.
    Konopásek, Jiří
    Tajčmanová, Lucie
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Contributions to mineralogy and petrology
Vol./nr.
    Roč. 153, č. 2
Pages
    14
Year
    2007
    2008
Thesaurus term
    alkali feldspars
    Bohemian Massif
    coronal structures
    coronas
    diffusion
    equilibration volume
    Equilibration volume, Coronal structures, Diffusion, Low-pressure granulites, Perple_X, Bohemian Massif
    equilibria
    exhumation
    garnet
    grain-boundary diffusion
    low-pressure granulites
    metamorphic rocks
    open-system
    Perple_X
    reaction rims
    reaction textures
Keyword
    Belt
    Bohemian
    Central
    Development
    Diffusion-controlled
    Domains
    Europe
    Felsic
    Granulites
    Massif
    Silica-undersaturated
    Variscan
Abstract (in czech)
   Petrologie a podmínky vzniku nízkotlakých minerálních asociací ve felsických granulitech Českého masívu
Abstract (in english)
   Petrology and conditions of development of low-pressure mineral assemblages in felsic granulites of the Bohemian Massif

   Plagioclase rims around metastable kyanite crystals appear during decompression of high-pressure felsic granulites from the high-grade internal zone of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe). The development of the plagioclase corona is a
Contributor
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014