Record details

Title
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
Statement of responsibility
    Bedřich Mlčoch
Author
    Mlčoch, Bedřich
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 94
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    digitální simulace
    geologie regionální
    krystalinikum
    krystalinikum Českého masivu
    model trojrozměrný
    severočeská pánev
    tektonika fundamentu
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanity Doupovských hor
Geographical name
    České středohoří
    ČR-Čechy
    Doupovské hory
Keyword
    Basement
    Bohemia
    Crystalline
    Digital
    Elevation
    Model
    NW
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012