Record details

Title
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Quido Záruba's achievements in Czech Quaternary geology
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 73, č. 3
Pages
    s. 158
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Vesmír
Subject group
    biografie
    geologie inženýrská
    historie geologie
    kvartér
Subject category
    terasa
Keyword
    české
    Dílo
    Geologie
    Kvartérní
    Poli
    Quido
    Záruby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012