Record details

Title
    Direct measurement of 3D elastic anisotropy on rocks from the Ivrea zone (Southern Alps, NW Italy)
Author
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 370, 1-4
Pages
    s. 31-47
Year
    2003
Notes
    Projekt: GA205/01/1430, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Přímé měření 3D elastické anisotropie hornin z Ivrea zony (jižní Alpy, SZ Itálie)
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    anisotropy
    Ivrea zone
    transversal isotropic
Keyword
    3D
    Alps
    Anisotropy
    Direct
    Elastic
    Italy
    Ivrea
    Measurement
    NW
    Rocks
    Southern
    Zone
Abstract (in czech)
   3D ultrazvukové prozařování kulových vzorků v 132 nezávislých směrech při několika úrovních všestranného namáhání bylo využito pro studium mafických a ultrabazických hornin z ultrabazického tělesa Balmucia (Ivrea, Itálie).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012