Record details

Title
    Direct measurement of present movements on tectonic structures
Other titles
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách